رد کردن لینک ها

آموزش نحوه صحیح اندازه‌گیری

سرشانه:

حدفاصل بین دو قسمت از شانه که محل شکستگی اتصال دست ها به بدن می باشد.

 

آستین:

طول دست از اولین نقطه خمیدگی اتصال شانه به دست تا محل برآمدگی استخوان بالای انگشت شست.

 

دور سینه:

از کودک خود بخواهید دست های خود را به سمت طرفین بدن خود کمی بالا بگیرد. فاصله دور تا دور سینه از زیر بغل در برجسته ترین قسمت سینه را اندازه بگیرید.

(متر را طوری بگیرید که فقط بتوان آن را دور سینه چرخاند. نه سفت تر و نه شل تر که متر از بدن بیفتد.)

 

دور شکم:

دور تا دور بدن از برجسته ترین قسمت شکم

 

دور کمر:

فاصله دور تا دور بدن از خط طبیعی کمر

(درست بالای استخوان لگن که برجستگی آن در قسمت پایین پهلو احساس می شود.)

 

دور باسن:

فاصله دور تا دور بدن از برجسته ترین قسمت باسن

 

قد پیراهن یا روپوش (پسرانه):

فاصله گودی بالای سینه (کنار گردن یا بالای استخوان ترقوه) تا محل اتصال چهار انگشت به کف دست (در حالتی که دست کنار بدن قرار دارد)

 

قد مانتو (دخترانه):

فاصله گودی بالای سینه (کنار گردن یا بالای استخوان ترقوه) تا زیر مفصل زانو

 

قد شلوار:

فاصله بالای استخوان لگن (کمر) تا استخوان قوزک پا

 

در هنگام اندازه گیری حتما به نکات زیر توجه فرمایید:

  • در زمان اندازه گیری، لباس های حجیم را از تن کودک خود بیرون کنید چرا که سایزگیری هوشمند فراپوش به اندازه های بدن دانش آموز شما نیاز دارد نه اندازه لباس او.
  • در حین اندازه گیری، هیچ فضایی را برای رشد دانش آموز خود به اندازه اصلی اضافه نکنید. سیستم سایزگیری هوشمند فراپوش، خود این اندازه را لحاظ خواهد کرد.
  • حتما از دستورالعمل ارائه شده برای سایزگیری پیروی کنید و اعداد به دست آمده از شیوه های دیگر اندازه گیری را به هیچ وجه در سیستم سایزگیری هوشمند فراپوش وارد نکنید.
  • در زمان اندازه گیری، به هیچ وجه انگشت خود را پشت متر قرار ندهید چرا که به این ترتیب اندازه بدست آمده بزرگتر از اندازه واقعی خواهد شد.