رد کردن لینک ها

خدمات پس از فروش

یکی از مهم ترین وجوه تمایز فراپوش با سایر فعالین این عرصه، وجود ساختار سازمان یافته خدمات پس از فروش ماست، به گونه ای که پس از پایان فرآیند فروش، مشتری وارد فرآیند خدمات پس از فروش می شود. اقدامات ما در این راستا عبارتند از:

  • ارتباط مستمر با مشتریان
  • پیگیری کیفیت، کارایی و دوام محصولات
  • تعمیر و یا تعویض محصولات معیوب احتمالی
  • انجام انواع نظرسنجی های علمی به منظور آگاهی از سطح نیازها و رضایتمندی مشتریان از خدمات و محصولات شرکت