رد کردن لینک ها

درباره فراپوش

 

فراپوش پلتفرمی است که با ایجاد بستری دو سویه خدمات خود را در حوزه ی سایزگیری و ارسال لباس فرم دانش

آموزان مدارس، در فرآیندی آنلاین ارائه می نماید.

به بیان دیگر فراپوش پُلی است میان تولیدکنندگان لباس فرم مدرسه و دانش آموزان،
با هدف از میان برداشتن کلیه ی محدودیت ها و دشواری های موجود.

مبنای اصلی ایده های فراپوش تلفیق تلاش های خلاقانه و نوآورانه با تجارب ادوار گذشته ی ماست، به همین دلیل بعد از آزمون و خطاهای بسیار در بازار تولید و توزیع لباس فرم مدارس دریافتیم، با ساده سازی شیوه ها از طریق به کارگیری نوآوری های تکنولوژیک، می توان هزینه های مادی و معنوی فرآیندهای موجود در این بازار را تا حد بسیار زیادی کاهش داد.

به همین دلیل با استفاده از سامانه ی هوشمند سایزگیری آنلاین لباس فرم مدارس در کنار سامانه لاجستیک ارسال سفارشات، توانستیم توزیع یا خرید لباس فرم دانش آموزان را به فرآیندی کاملا غیرحضوری تبدیل کنیم و از این طریق بخش زیادی از نیازهای سخت افزاری و نیروی انسانی مجموعه های تولیدی لباس فرم مدارس را از میان برداشتیم تا به این شیوه، صرفه جویی های گسترده ای به ارمغان آید.

در عین حالی که کلیه ی زحمات و هزینه های جانبی تحمیلی به دانش آموزان و والدینشان، مبدل به تجربه ای شیرین و تازه از زندگی دیجیتال خواهد شد.

اهداف بلندپروازانه ی ما، برنامه های جذاب متعددی را در ادامه این مسیر پیش بینی کرده است
امیدواریم با جلب رضایت مشتریان و کاربران گرانقدر فراپوش، با سرعت هر چه بیشتر به سوی موفقیت های آتی گام برداریم.